Akademia SM

Poznaj naszych ekspertów

Neurolog

dr hab. n. med. Monika Nojszewska
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Specjalista neurolog. Od 2001 r. pracuje w Katedrze i Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W 2006 roku uzyskała stopień doktora, a w 2021 roku habilitację na podstawie badań dotyczących zastosowania badań elektrofizjologicznych w diagnostyce rzadkich genetycznie uwarunkowanych i nabytych chorób pierwotnie mięśniowych. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym. Członek Polskiego Towarzystwa Neurologicznego (sekcji SM oraz Neuroimmunologii) oraz Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej.

W pracy klinicznej koncentruje się głównie na zagadnieniach związanych z chorobami demielinizacyjnymi OUN, w tym SM oraz NMO-SD. Dzięki nawiązaniu współpracy z ośrodkami zajmującymi się badaniami nad SM w kraju jest współautorką prac skupiających się nad różnymi aspektami opieki nad pacjentami z SM oraz prac poglądowych poświęconych praktycznym aspektom terapii, zarówno immunomodulującej jak i objawowej, SM oraz NMO. Pracuje także w Poradni Chorób Demielinizacyjnych UCKWUM, prowadzi leczenie chorych w programach lekowych refundowanych przez NFZ (zarówno I jaki i II linii).

Drugim obszarem jej zainteresowań badawczych jest neurofizjologia kliniczna – zajmuje się zarówno badaniami elektromiograficznymi (EMG), jak i badaniami potencjałów wywołanych o różnej modalności.

Regularnie uczestniczy (zarówno jako wykładowca, jak i słuchacz) w krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych dotyczących tematyki stwardnienia rozsianego oraz NMO-SD. Jest autorem publikacji oraz komunikatów zjazdowych.

Fizjoterapeuta

dr n. med. daniel malczewski
Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie
Szpital Bielański w Warszawie

Fizjoterapeuta, jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach gdzie kończył kierunek fizjoterapia i odnowa biologiczna.

Związany ze Szpitalem Bielański w Warszawie od 1993. Doświadczenie zawodowe poszerzał pracując w Zakładzie Rehabilitacji potem w Oddziale Neurologii.

Od 2001 pracownik naukowo-dydaktyczny Kliniki Neurologii AM Warszawa obecnie WUM Warszawa

W 2012 obronił stopień doktora nauk medycznych z zakresu fizjoterapii pacjentów neurologicznych.

Kwalifikacje zawodowe: międzynarodowy certyfikat metody NDT Bobath, certyfikat metody PNF, terapii manualnej, terapii bazalnej, klawiterapii,

Bierze udział czynny i bierny w sympozjach naukowych o tematyce neurorehabilitacji i neurologii.

Koordynator ds. fizjoterapii Rady Programowej kierunku Fizjoterapia WUM Warszawa.

W pracy skupia się na problemach funkcjonalnych pacjentów neurologicznych.

Członek Krajowej Izby Fizjoterapeutów

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

Dominika czarnota-szałkowska
Sekretarz Generalna Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego (PTSR) jest ogólnopolską organizacją pozarządową zrzeszającą osoby chore na stwardnienie rozsiane, ich rodziny i przyjaciół. Towarzystwo zostało założone w 1990 roku, od maja 2004 roku ma status organizacji pożytku publicznego. Organizacja jest w większości prowadzona przez wolontariuszy, głównie osoby z SM, ich rodziny, przyjaciół.

PTSR zrzesza ok. 3,5 tys. członków w 25 oddziałach na terenie całej Polski. Współpracuje z lokalnymi organizacjami zajmującymi się pomocą osobom ze stwardnieniem rozsianym i z niepełnosprawnościami oraz organizacjami działającymi na rzecz osób chorych na SM z całego świata. Reprezentuje polskich chorych na SM na forum międzynarodowym, jesteśmy członkiem Europejskiej Platformy SM (European Multiple Sclerosis Platform - EMSP) i Międzynarodowej Federacji Towarzystw Stwardnienia Rozsianego (Multiple Sclerosis International Federation - MSIF).

Poprzez swoje działania PTSR stara się także podnieść świadomość społeczną dotyczącą stwardnienia rozsianego oraz wywierać wpływ na organy władzy państwowej, walcząc o łatwiejszy i niedyskryminujący dostęp do leków i rehabilitacji. 

PTSR prowadzi działania pośrednie i bezpośrednie na rzecz chorych i ich bliskich.

Bezpośrednia pomoc chorym na stwardnienie i ich bliskim jest udzielana w oddziałach, a także w biurze Rady Głównej. PTSR prowadzi ogólnopolską infolinię o SM i poradnię specjalistyczną, w której udzielane jest bezpłatne wsparcie psychologiczne i prawne oraz socjalne dla chorych na SM, odbywają się też bezpłatne konsultacje neurologiczne, wydajemy książki i broszury dla chorych i ich rodzin, nagrywa webinary i organizuje szkolenia oraz warsztaty dla środowiska osób z SM i ich bliskich, edukuje i informuje o chorobie. W oddziałach PTSR prowadzona jest rehabilitacja domowa i stacjonarna, usługi asystenckie i wsparcie psychologiczne - wiele zleży tu od oddziału.

Pośrednio PTSR stara się wpływać na zmiany w prawie zabierając głos w imieniu chorych w Polsce, współpracując z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia czy innymi instytucjami (AOTM i T) oraz organizacjami działającymi na rzecz chorych i niepełnosprawnych. Organizacja zabiera głos także na forum międzynarodowym (EMSP, MSIF) przedstawiając sytuację chorych w Polsce. Realizuje kampanie informacyjne, wydarzenia i eventy mówiąc głośno o chorobie, problemach w leczeniu i rehabilitacji. 

Fundacja SM - WALCZ O SIEBIE

MALINA WIECZOREK
Prezes Fundacji SM – WALCZ O SIEBIE

Fundatorka i prezeska Fundacji SM - WALCZ O SIEBIE!  i założycielka Szkoły Motywacji.

Kampania społeczna SM – Walcz o siebie! skierowana jest do osób, którym SM jest sprawą dobrze znaną, ale też do ich rodzin, przyjaciół, znajomych. Jej celem jest uświadomienie, że życie, nawet z SM, jest takie samo, tylko trzeba inaczej o siebie zadbać, że chorych nie wyraża choroba, tylko zainteresowania, pasje i wewnętrzna siła. Działania realizowane w ramach kampanii pokazują, że osoby chorujące na SM chcą być aktywne, chcą w pełni przeżyć swoje życie i wykorzystać wszystkie szanse na nowoczesne terapie SM.

Malina Wieczorek ma na swoim kilkaset znaczących kampanii społecznych, szereg znaczących nagród, min. Dobroczyńca Roku, EFFIE, Kampanie Społeczne Roku, Złoty Magellan, Stevie Awards, Złote Spinacze, Lider Medycyny Roku i wiele innych. Laureatka listy 100 wpływowych ludzi reklamy wg Media Marketing. Laureatka Złotej 10. Kobiet Sukcesu Mazowsza, Lider Medycyny Roku. Ekspertka w projekcie Znane Ekspertki. Jurorka konkursów reklamowych. Członkini Zespołu ds. Kampanii Społecznych w TVP. Mentorka w Klubie Mentorek Sieci Przedsiębiorczych Kobiet.

Laureatka Lauru Eksperta, Listy Mocy – 100, finalistka Sukcesu Pianego Szminką, konkursu Dyrektor Marketingu Roku, Listy 100 Wpływowych Osób w Ochronie Zdrowia oraz wielu innych.

Członkini Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta,  Forum Organizacji Pacjenckich przy NFZ, Rady Programowej projektu PACJENCI.PRO Akademia Rozwoju Organizacji Pacjentów.

Jest absolwentką krakowskiej ASP. Jej obrazy są w kolekcjach prywatnych i korporacyjnych na całym świecie.

Fundacja StwardnienieRozsiane.info

monika łada
Prezes Zarządu Fundacji StwardnienieRozsiane.info

Fundacja StwardnienieRozsiane.info powstała w 2018 r. Jest organizacją założoną przez chorujących na stwardnienie rozsiane i dla pacjentów chorujących na tę chorobę. Zanim powstała fundacja – jej założyciele przez 3 lata działali jako grupa nieformalna. Prowadzili m.in. forum internetowe, które funkcjonuje do dziś, równolegle do innych działań Fundacji, stanowiąc popularną platformę wymiany informacji pomiędzy chorymi.

Fundacja współpracuje z m.in. Narodowym Funduszem Zdrowia oraz Rzecznikiem Praw Pacjenta. W październiku 2021 r. opublikowany został poradnik dla polskich pacjentów chorujących na stwardnienie rozsiane („Stwardnienie rozsiane. Przewodnik dla pacjentów”), który Fundacja przygotowała we współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Szczególny nacisk Fundacja StwardnienieRozsiane.info kładzie na poszerzanie wiedzy i zwiększanie świadomości na temat SM, szczególnie u pacjentów i ich bliskich. Ogromną część beneficjentów działań Fundacji stanowią osoby młode, nowo diagnozowane, które potrzebują szczególnego wsparcia w odnajdywaniu się w rzeczywistości z chorobą. Oprócz porad za pośrednictwem forum internetowego, wsparcie informacyjne realizowane jest także innymi kanałami – w formie porad telefonicznych oraz przez Internet (pytania nadsyłane mailowo oraz poprzez formularz kontaktowy). 

W 2019 r. Fundacja zorganizowała 2 konferencje (po ok. 200 uczestników) nt. SM (w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku i w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej). Obecnie przygotowuje ogólnopolską konferencję o SM w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku (dla ok. 500 osób) w dn. 21-22. 05.2022 r.

W pierwszym kwartale 2022 r. Fundacja rozpocznie w Trójmieście pilotażowy program, którego celem będzie poprawa sytuacji osób z niewidocznymi niepełnosprawnościami.

Uroginekolog

Lek. med. Hanna Szweda
Szpital Bielański w Warszawie
Szpital Św. Rafała w Krakowie

Ukończyła studia w Warszawskiej Akademii Medycznej. Specjalizację w dziedzinie ginekologii i położnictwa uzyskała w II Klinice Położnictwa i Ginekologii CMKP w Warszawie. Autorka licznych publikacji, prowadząca wykłady na kursach dla lekarzy i fizjoterapeutów. Wykładowca Wydziału Medycznego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.

Prowadzi pracownię urodynamiczną, zajmuje się kompleksową diagnostyką a także leczeniem zachowawczym i operacyjnym schorzeń dna miednicy.

 

Neurolog

LEK. MED. MARZENA MACIĄGOWSKA – TERELA
Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Urodziła się w Łowiczu. Jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od 1999 r. pracuje jako specjalista neurolog w Klinice Neurologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Jej zainteresowania jako neurologa prawie od początku pracy zawodowej skoncentrowane były na zagadnieniach związanych ze stwardnieniem rozsianym. Od 2004 r. , z chwilą wejścia programów NFZ dotyczących leczenia immunomodulującego, tworzyła zespół opiekujący się pacjentami z SM; początkowo w małym gronie lekarsko-pielęgniarskim, następnie jako zespół wielu różnych specjalistów Kliniki Neurologii, gdzie stosowane są nowoczesne opcje terapeutyczne w I i II linii leczenia SM oraz powadzone są badania kliniczne.

Regularnie uczestniczy w krajowych i zagranicznych sympozjach naukowych dotyczących tematyki stwardnienia rozsianego. Od wielu lat aktywnie współpracuje z organizacjami pacjenckimi, w tym z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.

 

Dermatolog

DR HAB. N. MED. MICHAŁ SOBJANEK
Gdański Uniwersytet Medyczny

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista dermatologii i wenerologii. Związany z Oddziałem Dermatochirurgii Gdańskiej Kliniki Dermatologicznej. Specjalizuje się w onkologii dermatologicznej, chirurgii skóry, wideodermoskopii, medycynie estetycznej i laserowej.

W 2010 roku uzyskał stopień doktora, a w 2016 roku habilitację na podstawie badań dotyczących nowotworu skóry. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym, jest autorem ponad 300 publikacji i komunikatów zjazdowych. Członek Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego – sekcji onkologii, dermatoskopii oraz dermatochirurgii.

Zarówno w pracy naukowej, jak i praktyce klinicznej skupia się na leczeniu oraz profilaktyce raka skóry. Ponadto w pracy z pacjentami zajmuje się chirurgią skóry, wideodermoskopią, a także medycyną estetyczną i laserową.

 

Poznaj moderatorów

Pielęgniarka SM

Dr n. med. Joanna Olkiewicz
Regionalny Szpital Specjalistyczny w Grudziądzu

Specjalistka pielęgniarstwa neurologicznego. Absolwentka UMK w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2020 roku.

Na co dzień pracuje jako pielęgniarka oddziałowa w Oddziale Neurologii i Neuroimmunologii Klinicznej i w Oddziale Udarowym Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu.

Do jej codziennych zadań należy opieka pielęgniarska nad pacjentami z rozpoznanym stwardnieniem rozsianym w ramach programu lekowego NFZ, jaki i opieka pielęgniarska w trakcie hospitalizacji pacjentów z chorobami neurologicznymi.

Autorka publikacji z pielęgniarstwa neurologicznego. Prowadzi również zajęcia dydaktyczne i praktyczne na kierunku pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Od 2010 roku członkini Zarządu Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych.

Pielęgniarka SM

DR N. MED. MARCELINA SKRZYPEK-CZERKO
Klinika Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku

Magister pielęgniarstwa, dr nauk medycznych, specjalista w zakresie pielęgniarstwa neurologicznego, pedagog specjalny.

W swojej codziennej praktyce jest pielęgniarką ds. SM w Klinice Neurologii Dorosłych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Jako adiunkt w Zakładzie Pielęgniarstwa Neurologiczno-Psychiatrycznego, Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi zajęcia dydaktyczne z pielęgniarstwa neurologicznego na studiach I i II stopnia.

Jest promotorem oraz recenzentem licznych prac licencjackich i magisterskich. Jej główne zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień związanych ze stwardnieniem rozsianym oraz udarem mózgu. Marcelina Skrzypek-Czerko jest autorką i współautorką wielu prac z tego zakresu.

Jest współautorem programu kursu specjalistycznego z zakresu pielęgniarstwa neurologicznego, współautorem podręczników akademickich, współorganizatorem wielu zjazdów naukowych, koordynatorem kierunku Pielęgniarstwo English Division w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest współzałożycielką i Przewodniczącą Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Neurologicznych, członkiem Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego i rady naukowej czasopisma The Journal of Neurological and Neurosurgical Nursing.

Organizator
Patronat
Podmiot odpowiedzialny za treść:
Merck Sp. z o. o.
ul. Aleje Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
tel. +48 22 535 97 00
www.merck.pl

Informacja medyczna: medinfo_pl@merckgroup.com
Polityka prywatności
PL-NONNI-00130-31052022